Pokud nemáte možnost se o zámek starat osobně, postarejte se předem o správcovskou firmu. Historický majetek totiž vyžaduje neustálou pozornost, která je velmi často specifická.

Správcovská firma obstarávají následující:
– Dozor nad technickým stavem nemovitosti
– Organizace oprav nebo rekonstrukcí nemovitosti
– Výběr zámeckého personálu
– Návrh právního řešení
– Vedení účetnictví
– Komunikace s energetickými společnostmi
– Komunikace s veřejnou správou

Seznam může být zkrácen nebo prodloužen, ale hlavním úkolem správcovské firmy je zbavit Vás rutiny a umožnit Vám si užívat Váš nový majetek.
Svěřte nudné činnosti odborníkům a snažte si uvědomit, že budova kterou jste si koupili, není jen hromada kamení a metry čtvereční. Nyní vlastníte živé kameny sešité časem.