České zámky jsou unikátní, a to nejen díky své architektuře a dějinám, ale kvůli svému stavu. Skoro každý zámek, který je určený k prodeji, vyžaduje rekonstrukci.

Památkově chráněné stavby představují natolik rozmanité, složité a vrstevnaté struktury, že pro jejich obnovu nelze stanovit univerzální návod, který by obsahoval pouze „výčet správného zacházení”.

Obnovu stavebních památek je třeba chápat jako svého druhu interpretaci obnovovaného architektonického díla, kterou postihuje též výraz prezentace památky. Její specifičnost je dána uplatněním řady vyhodnocovacích kritérií v průběhu průzkumových prací, projekční i vlastní stavební činnosti a tvořivou syntézou odborných dovedností, architektonické tvořivosti a výtvarného citu.