Oprava Katedrály Božského Spasitele

V roce 2014 začala radikální oprava Katedrály Božského Spasitele v centru Ostravy.

 

Rekostrukce řeší v exteriérové části opravu střechy lodi a věží, krovů, sousoší mezi věžemi, opravu oken a dveří, novou fasádu. V interiéru jde o novou podlahu, opravu lavic, novou elektroinstalaci, topení do lavic, doplnění osvětlení a výmalbu. V bočních lodích bude instalována expozice o diecézi a v bočních průchodech u vchodu bude vybudováno WC pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky kostela. Křestní kaple bude změněna na eucharistickou kapli se svatostánkem a možností adorace Nejsvětější Svátosti přes den. Mariánský oltář P. Marie Lurdské bude umístěn na místo dnešního oltáře se svatostánkem.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 60 miliónů korun. Regionální rada Moravskoslezsko schválila dotaci ve výši 31 448 798,54 Kč. Dále je podána žádost na dotaci 9 miliónů Kč z Fondu Přeshraniční spolupráce ČR-PR. Zbývajících 20 miliónů bude poskytnuto ze sbírek a darů a také z finančních náhrad, které uhradí diecéze z majetkového narovnání se státem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->