Ocenění historických nemovitostí

Posudky ceny historické nemovitosti – velmi složitá a pracná činnost. K čemu ji potřebujeme?

  1. Odhad tržní ceny nemovitosti – samozřejmě, že budete chtít vědět zda je cena za nemovitost odpovídající
  2. Odhad při zdaňování převodu nemovitosti. V některých zemích, například v České republice, musíte zaplatit daň z převodu nemovitosti. V České republice činí 4% z odhadní hodnoty –  placení daně by mělo předcházet posouzení.
  3. Odhad potřebujete i pokud budete si chtít vzít úvěr. Všechny banky při posuzování žádosti o úvěr vyžadují odhad nemovitosti.

Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, kdo bude provádět odhad zámku. Například banky poskytují seznam akreditovaných soudních znalců.
Je-li potřeba odhad ke stanovení výše daně, můžete si specialistu zvolit sami, ale každopádně to musí být licencovaný znalec.
Chcete-li znalecký posudek historické nemovitosti, obraťte se k těm odborníkům, kteří kromě standardní živnostenského l istu mají i vysokoškolské vzdělání v oboru “dějiny umění”. Pouze tyto odborníci mohou správně ocenit Váš zámek – nejen jako stavbu z cementu a kamenů, ale i jako umělecké dílo a cenný objekt kulturního dědictví Evropy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->