Na zámku Svojšín citlivě zrestaurovali slavnostní historický sál

Na zámku ve Svojšíně se podařilo zrestaurovat slavnostní historický sál. Příkladná obnova reprezentativních prostor pro kulturní účely a pořádání významných událostí byla nominována na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2015.

Uměleckořemeslná obnova a restaurování slavnostního historického sálu zahrnovala opravu původních truhlářských prvků interiérů, tedy dřevěných obkladů stěn, dveří a podlahy. Restaurovaly se rovněž autentické prvky výzdoby z období úprav interiéru na přelomu 19. a 20. století a zejména soubor 11 velkoformátových rokokových závěsných obrazů – olejomaleb na plátně s alegorickými, respektive milostnými výjevy od neznámého autora přibližně z druhé poloviny 18. století. Konzervovány pak byly také pozůstatky barokních nástěnných maleb v sále, které pozdější rokokové úpravě předcházely a jsou nyní skryty pod závěsnými obrazy.

Zásadní podíl na záchraně a postupné obnově celé zámecké budovy, sousedního kostela s významnou románskou stavební fází, rozlehlého hospodářského dvora, zámeckých zahrad, takzvaného letohradu a fary má starosta obce Karel Petráň, který je v úřadu již 14 let a jehož koncepční přístup k péči o památky je svým způsobem ojedinělý. Obnovený sál svojšínského zámku bude letos zpřístupněn veřejnosti a bude sloužit pro pořádání kulturních akcí, svateb a podobně.

Zámek ve Svojšíně, vybudovaný v roce 1723 na místě tvrze připomínané již na sklonku 12. století, je vynikajícím příkladem barokní architektury nejen na území západních Čech. Do dnešních dní si uchoval jak původní ráz exteriéru, tak interiérové uspořádání včetně nástěnných maleb.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->