Claudia Schifferová: modelka, co bydlí ve strašidelném hradu

Být hraběnkou není někdy právě výhrou. Světově proslulá německá modelka Claudia Schifferová to ale rozhodně netušila, když si v roce 2002 brala za muže Matthewa Vaughna, syna  hraběte George Alberta Harleye de Vere Drummonda. Podle některých zdrojů dokonce přijala titul hraběnky. A začala žít jako královna – v rezidenci Coldham Hall.

To ale opravdu nevěděla, že se jí budou zjevovat duchové.

Hrad, který byl postaven roku 1574 ve Stanningfieldu, anglickém hrabství Suffolk, je považován za modelovou ukázku domu, postaveném v tudorovském stylu pro Sira Roberta Rookwooda. Je zanesen od roku 1950 mezi sídla mimořádného architektonického a historického významu. Mezi slavnými osobnostmi, které obývali tuto rezidenci, patřil zvláště Sir Ambrose Rookwood, jenž se podílel na katolickém spiknutí proti králi Jakubu I., znamému také jako tzv. Spiknutí střelného prachu (Gunpowder plot), jež mělo za úmysl vyhodit do povětří Westminsterský palác a dosadit na trůn sotva devítiletou katolickou královnu. Sir Robert Rookwood byl jako zrádce roku 1605 popraven.

Manželé získali tento majetek za pouhých sedm milionů dolarů. Dvoupatrový zámeček, jemuž vévodí sál dlouhý 32 metrů, procházející zámkem z východu na západ. V polovině devatenáctého století, kdy zámek vlastnil plukovník Henry Trafford-Lawson, došlo k rozšíření porostů a travin, ale i k okenním úpravám na východní a jižní straně; poslední úpravy proběhly kolem roku 1980. Součástí zámku jsou také dvě katolické kaple ještě z časů rodiny Rookwoodů.

Mezi slavné předchozí majitele stojí za zmínku například David Hart, poradce britské premiérky Margaret Thatcherové.

K výjimečnostem zámku patří také strašidla. Podle sdělení manželů visí v domě dva obrazy jeptišek, které s sebou nesou prokletí. Když manželé oznámili tuto skutečnost Ghost Clubu ve Velké Británii, založeného v roce 1862, který sdružuje experty na toto téma, dostalo se jim náležitého ponaučení: „Portréty členů rodu Rockwoodů by měly být uchovány pro historii, protože jsou součástí našeho kulturního dědictví. Pro Claudii a jejího chotě je čest vlastnit takový starý anglický hrad. Doufáme, že se budou k obrazům, které se nacházejí v jejich domě, chovat s patřičnou úctou.“

Jedna z řádových sester, jistá Penelope Rookwoodová, byla členem slavné rodiny prvního majitele hradu Sir Roberta Rockwooda. Podle legendy, která provází tento obrat, bloudí každé léto její ztracená duše zámkem. Poté, co se Claudii narodil v roce 2003 malý chlapec Caspar, modelka prohlásila, že duch jeptišky se počal pravidelně zjevovat v jejím sídle. Aby definitivně odlákala prokletí, pozvala Claudia na zámek slavnou lovkyni duchů Elizabeth Bridgemannovou, aby ochránila dům před neštěstím. Není sice známo, jaké kroky médium vůči duchu podniklo, ale po její návštěvě se měla atmosféra na hradu zlepšit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->