Empírový zámek Lichtenštejnů v dražbě!

Vesnice Račice-Pístovice leží administrativně v okrese Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj.  Zámek Račice-Pístovice – Je dominantou vesnice. Nachází se na vysokém kopci v její jihozápadní části. Je památkově  chráněný a zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek  pod č. 14851/7-3773. Nabídky je možné podávat do 6.3.2017. Více informací zde.

První zmínky o hradu Račice jsou kolem r. 1227, který byl v této době znám jako nedobytný. V r. 1312 byl hrad dlouho obléhán Janem Lucemburským a následně srovnán se zemí. Byl znovu postaven a dobyt husity. V r. 1425 byl hrad opevněn a v r. 1468 marně dobýván uherským králem Matyášem. Kolem r. 1576 dochází k rozsáhlé přestavbě těsného středověkého hradu na pohodlné a prostorné renesanční šlechtické sídlo. K jihovýchodnímu a severovýchodnímu křídlu hradu bylo přistaveno nové křídlo severozápadní a tím utvořeno ze tří stran uzavřené nádvoří. Nádvorní trakty byly opatřeny arkádami a reliéfy. V r. 1590-1615 dochází k dalším velkým úpravám a dostavbám (kašna, budovy předzámčí, zámek byl zvýšen o 2. poschodí, zdokonaleno vnitřní zařízení). K další rozsáhlé přestavbě dochází v r. 1831, některé části byly zbořeny, arkády zazděny, byly vystaveny balkony a provedeny vnitřní úpravy. V roce 1928 byl zámek elektrifikován. V roce 1938 se stal sídlem vojenského hlavního stanu v připravované válce. Po druhé světové válce přešel zámek do státní správy. Od r. 1946 byl převzat do správy lesů, od r. 1947 sloužil jako rekreační středisko Oděvního průmyslu Prostějov. Později zde byla umístěna zvláštní škola, základní škola, odborné učiliště a dětský domov. V letech 1995-1999 byla provedena rekonstrukce hradeb v hodnotě cca 9,25 mil. Kč, v letech 1998-1999 restaurátorské práce v hodnotě 10,665 mil. Kč, v roce 1999 rekonstrukce kotelny v hodnotě 2,498 mil. Kč, v letech 2000 – 2002 rekonstrukce hradeb II. etapa v hodnotě 4,8 mil. Kč a v letech 2001 – 2002 výměna oken a dveří v hodnotě 0,57 mil. Kč. Od roku 2003 probíhá postupná obnova a rekonstrukce pláště zámku. Na křídlech A1, A2 a v atriu křídla A3 je fasáda již dokončena. V průběhu roku 2005 proběhla rekonstrukce školní kuchyně na základě hygienických požadavků evropské unie. V současné době byl provoz školy převážně ukončen a objekt je volný, v udržovacím režimu (temperování v zimním období, větrání, údržba). Stavebně technický stav je dobrý. Opotřebení je určeno odborným odhadem.

Zámek

0005-racice-zamekJedná se o samostatně stojící atriovou budovu, tvořenou čtyřmi křídly A1 – severozápadní, A2 – severovýchodní, A3 – jihovýchodní, A4 – jihozápadní. Historická křídla A1, A2, A3, mají tři nadzemní podlaží a půdní prostory pod sedlovou střechou. Pouze křídlo A2 má v části vybudované dvě podzemní podlaží. Novější křídlo A4 má jedno podzemní podlaží a plochou střechu využívanou jako terasa.  Zhruba v průsečících os křídel jsou vybudované tři věže – A, B, C (každá z věží má 4.NP, 5.NP, 6.NP).  Ke dni ocenění je celý objekt využíván pro školské účely jako učebny a internát.

Dispoziční řešení

Sklepní prostory v 2.PP a 1.PP křídla A2 jsou vesměs bez využití. V 1.PP křídla A4 je situovaná kotelna, sklad a další nevytápěné skladové prostory. Hlavní vstup z 2. nádvoří je situován v 1.NP křídla A1. Dále jsou v 1.NP chodby, schodiště, údržbářské dílny, sklady, dílny pro praktický výcvik, cvičná kuchyně, šatny, kanceláře, jídelna, kuchyně, sklady potravin a sociální zařízení. Ve 2.NP jsou chodby, schodiště, ošetřovna s místnosti pro nemocné, učebny, sklady, kanceláře, ředitelna, sborovna a sociální zařízení a balkony. Ve 3.NP jsou chodby, učebny, kabinety, ložnice, klubovny a sociální zařízení. Ve 4., 5. a 6.NP věží jsou schody a vesměs nevytápěné skladové prostory a nevyužívané obytné prostory se sociálním zařízením. Půda – není účelově využívána.

0006-racice-zamekPředzámčí

Jedná se o objekt „Předzámčí” samostatně stojící severně od zámku Račice. Tato část zámeckého areálu je tvořena dvěma objekty, převážně spolu stavebně souvisejícími: C1 – severní křídlo (brána), C2 – západní křídlo (ubytovna). Objekt C1 má dvě a částečně tři nadzemní podlaží a je v malé ploše podsklepený. Objekt C2 je dvoupodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou. Celkový půdorysný tvar „Předzámčí” je přibližně do písmene L.


Dispoziční řešení:

V 1.PP křídla C1 je umístěný menší sklep (sklad), v 1.NP je hlavní vstupní bána a posilovna. V 1.NP křídla C2 je kotelna, prádelna, sklady, dílna, tělocvična, pokoje a soc. zařízení. Ve 2.NP jsou chodby, schodiště a tři ubytovací buňky (každá má kuchyňku, 3 ložnice a sociální zařízení). Ve 3.NP křídla C1 je jeden pokoj.

Půda – není účelově využívána.

 Stáří a technický stav:

Objekt předzámčí byl rovněž postaven v době velkých úprav a dostaveb na přelomu 16. století. V roce 2005 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiérů, vytápění + nové kotle. V současné době byl provoz školy převážně ukončen a objekt je volný, v udržovacím režimu (temperování v zimním období, větrání, údržba). Stavebně technický stav je dobrý. Opotřebení je určeno odborným odhadem.

[ngg_images gallery_ids=”1121″ display_type=”photocrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip”]

 

Zámecký areál je napojen na inženýrské sítě: kanalizace do řadu, plyn, elektro a vodu z  vlastního zámeckého vodovodu zahrnující.

Užitná plocha: 3 708,64 m2
Zastavěná plocha: 2 316,81 m2
Plocha pozemku: 55 421,00 m2

№ 428

Umístění na mapě: 

[su_gmap address=” Zámek 1, 683 05 Račice-Pístovice”]

Potřebujete podrobnosti? Přejete si zámek pořídit? Obraťte se na nás:
[easy_contact_forms fid=2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->