Císařský pivovar krále železnic

Usedlost, na překrásném tichém místě, mezi několika rybníky a loukou vyzývá k návratu do přírody. Několik téměř zrekonstruovaných budov a přilehlé stáje obklopuje ovocný sad. Historická nemovitost nabízí několik skvělých možností dalšího využití.

Hospodářský dvůr, o kterém lze dohledat první zmínku již v r. 1397, je nestarším známým pivovarem v oblasti Zbirožska. Strategická poloha mezi Plzní a hl. m. Prahou, vždy lákala zdatné investory.

Nejvýraznější přestavba a rozšíření pivovaru Švabín se datuje na začátek 18. století, v době kdy celé panství vlastnil šlechtický rod Lobkoviců.  Projekt realizoval známý italský barokní stavitel Giacomo Antonio de Maggi, který pro svůj věhlas pracoval pro Eggenberky a Schwarzenberky. Svou stopu zanechal i na zámku  Hluboká nad Vltavou, v pražské Tróji a své služby nabídl i Šternberkovým. Přestavbu dokončil  Giacomo Antonio Canevalle, který od roku 1685 zastával funkci dvorního stavitele Pražského hradu. Z této doby je nejpatrnější barokní štít a hlavní oblouková římsa budovy.

Ve druhé polovině 19. století se Evropě  daří. Rodí se jeden vynález za druhým, začíná průmyslová revoluce a nastává období konjunktury. Významná panství  nevlastní již jen lidé s modrou krví, ale zámky, pivovary a obrovské majetky si mohou dovolit koupit i úspěšní podnikatelé. Panství Zbiroh a pochopitelně i pivovar Švabín, který neodmyslitelně patří k hospodářství zámku, kupuje v r. 1868 pruský železniční a průmyslový velkopodnikatel Bethel Henry Strousberg. Lidé na panství, které donedávna patřilo císařovi Františkovi Josefovi I., ještě dlouho vzpomínali, jak v hojné míře a zadarmo teklo dobré pivo na počest nového pána, který dozajista přinese pivovaru a panství prosperitu.

Strousberg se řadí  mezi nejúspěšnější osobnosti své doby a šeptem se o něm říká, že převálcuje i Rothschildy.  Jsou mu udělena pruská i rakouská  vyznamenání  a osobně se přátelí s kancléřem Bismarckem. Stává se vlastníkem mnoha železničních drah v Evropě a v Berlíně si staví palác, který je ozdobou města. Strousberg má ambici vytvořit průmyslové impérium s využitím nerostného bohatství nacházejícího se v okolí. Jeho plány jsou velkolepé, cíle nedozírné a s projektem železnic expanduje do Evropy. Čas ukáže, že železná ruda na jeho panství není tak kvalitní, jak předpokládal, a proto povolává významné vědce z celého světa, aby problém vyřešili.

Kde je potřeba hodně pracovní síly, vzrůstá potřeba lidi nasytit a napojit. Pivovaru Švabín se daří jako nikdy a má výstav 17 000 hl. piva, nejvíc ve své historii. Před sto lety to bylo sotva 3 800 hl. Strousberg je velkorysý cílevědomý muž s obrovským podnikatelským záběrem. Přistavuje budovy pivovaru, modernizuje a rozšiřuje sklepy.

Mezi lidmi se vyprávělo, že vědci v jeho laboratořích nejen čistili  železnou rudu, ale hledali kámen mudrců a snažili se vyrobit zlato.  Je však jisté, že zlato, které se mu povedlo vyrobit, byl zlatavý mok pivovaru Švabín.

Možná nebyli daleko od pravdy, protože je známo, že na Zbirohu se setkávali příslušníci tajného spolku zednářské lóže, mezi kterými nechyběli významní podnikatelé, šlechtici, umělci a filozofové své doby.

Bethel Henry Strousberg byl podnikatel s výjimečným osudem. Spisovatel Adolf Branald, který často navštěvoval okolí pivovaru, o něm napsal román Král železnic.

Po r. 1875 kupují  panství šlechtický rod Colloredo – Mansfeldové. Rod Colloredo – Mansfeldů, vlastnil pivovar do roku 1948. Definitivně byl provoz pivovaru ukončen 2. 11. 1952.

oddd

Popis

První zmínky o Švábíně jsou připomínány v písemných pramenech již z 16. století. Lze předpokládat, že obvodové zdivo budov je starší než barokní, je ale nesporné, že dnešní podobu vtiskla pivovaru razantní barokní přestavba provedená po polovině 18. století. Z této doby pochází zejména barokní štíty, profilace nároží, hlavní římsy a dnes jen torzálně zachovaná oblouková římsička, která kdysi obíhala všechny fasády budov. Barokní původ mají i stáje.

[ngg_images gallery_ids=”1096″ display_type=”photocrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip”]

Celková plocha – 31 990 m2

Zastavěná plocha: 5 791 m2 (Pozemek s pivovarem 5 791 m2, Pivovar 3 111 m2)

Vodní plocha: 5 619 m2

Stav – před rekonstrukci

Sklep – k dispozici

Sítě – elektřina, vodovod, kanalizace

oddd

№375

Umístění na mapě:

Potřebujete podrobnosti? Přejete si zámek pořídit? Obraťte se na nás:
[easy_contact_forms fid=2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->